Opdrachtgevers

LaMi – Grasklaver demonstraties in Utrecht en Gelderland, 2003-2004

Kees Water was projectleider voor het organiseren van grasklaver bijeenkomsten en demonstraties in provincie Utrecht en Gelderland. Doelstelling was om het nut en de functie van klaver in grasland, als stikstofbron onder de de aandacht van reguliere veehouders te brengen