Opdrachtgevers

Ministerie van Landbouw -Bioveem 1 en 2, 2000-2005

In 2003 gaf het Ministerie van Landbouw en Visserij de opdracht voor het project Bioveem. Bioveem bestond uit een tweetal 3-jarige onderzoeksprojecten om praktijkkennis en ervaring in de biologische melkveehouderij te verzamelen en te verspreiden

Bioveem was een uniek project waarbij voorlichters, onderzoekers en deelnemende biologische melkveehouders nauw met elkaar samenwerkten. Doel was om met deze betrokken melkveehouders specifieke kennis en ervaring vanuit de praktijk te toetsen en beschikbaar te krijgen voor de agrarische sector. Kees Water was in die periode werkzaam bij DLV Biologische Landbouw en nauw betrokken bij de uitvoering van dit project. Hij begeleide gedurende 3de 3 projectjaren een aantal van de deelnemende melkveehouders. Ook heeft hij voor 15 deelnemers een strategisch bedrijfsplan opgesteld. Met deze plannen werden de ambities en de innovatieve kracht van de betrokken bedrijven inzichtelijk. Praktijkkennis en ervaring uit Bioveem kunt u vinden via de website www.bioveem.nl