Opdrachtgevers

Provincie Noord Holland - Boeren leren van boeren, 2005-2007

In Provincie Noord Holland bestond in de 2005 al de behoefte om meer kennis vanuit de biologische landbouw in de provincie te verspreiden. In aansluiting op Bioveem-project besloot de provincie tot een project waarbij biologische- en gangbare melkveehouders kennis konden nemen van elkaars ervaringen. Dit bleek een interessante aanpak. Kees Water was de studiegroepbegeleider, die ervoor zorgde dat de bijeenkomsten gedurende de 2 jaar effectief en inhoudelijk goed werden verzorgd. Er waren 10 deelnemers die veel van elkaar hebben opgestoken.