Opdrachtgevers

Provincie Noord Holland - Interview Veehouders, 2007

Ekopart heeft voor PPO-Lelystad de interviews afgenomen bij een aantal biologische veehouders in NH. Provincie NH had PPO-Lelystad verzocht om via interviews van steakholders biologische landbouw in Noord Holland te vragen om hun visie m.b.t. ontwikkeling van de biol landbouw. Doel was informatie uit het veld te verzamelen, t.b.v. een stimuleringsbeleid biologisch landbouw in de provincie. Die heeft uiteindelijk geleid tot het project Biologisch Ondernemen.