Opdrachtgevers

Eko Holland - Kostprijscalculatie’s van biologische melk, 2008

Op basis van de beschikbaarheid van de praktische kengetallen van ca 10% van de biologische melkveehouderij heeft Eko Holland in 2008 Ekopart verzocht om een kostprijscalculatie op te stellen voor de biologische melkproductie. Deze calculatie is in een rapport aan het bestuur van Eko Holland aangeboden. De kostprijscalculatie is in de jaarlijkse ledenvergadering van Eko Holland toegelicht en besproken. Het eindrapport kan opgevraagd worden bij Eko Holland. Download hier het rapport.