Opdrachtgevers

WUR-Live Stock Research - Kostprijscalculatie’s van biologische melk, 2008 en 2010

In 2008 heeft Biologica- Ketenmanager Veehouderij en Zuivel, Animal Science Group (WUR- Live Stock Research) gevraagd om een kostprijscalculatie voor biologische melk op te stellen. In 2010 heeft Live Stock Research deze kostprijscalculatie geactualiseerd. Ekopart is actief betrokken in het projectteam en heeft haar kengetallen voor deze studies ter beschikking gesteld. Ook heeft ze zitting in de begeleidingsgroep. De resultaten van de kostprijsberekening zijn beschreven in het rapport. Praktische kostprijs biologische melk 2010 door onderzoekers van Livestock Research en LEI (beiden onderdeel van Wageningen UR) en Ekopart. Rapport kunt u downloaden via WUR-Rapport 419