Opdrachtgevers

P. Kaatee, i.s.m. Natuurmonumenten - Omschakeling en ontwikkeling van melkveebedrijf te Heiloo: 2006-2010

In 2006 had Piet Kaatee de wens zijn melkveebedrijf, naar een biologische bedrijfsvoering om te schakelen. Op basis van het door Ekopart opgestelde bedrijfsplan bleek echter, dat het beschikbare bedrijfsareaal hierbij een knelpunt te zijn. In overleg met Natuurmonumenten bleek dat zij het beheer van de landbouwpercelen van landgoed Nijenburg beschikbaar wilden stellen. Daarmee kon het bedrijf van Kaatee tegelijkertijd in capaciteit groeien en toch sterk te extensiveren. Dat kwam prima uit aangezien zijn zoon ook in het bedrijf kwam. Het bedrijf levert sinds 2009 biologische melk. Dit is een mooi voorbeeld van een win-win situatie.