Opdrachtgevers

Eigen Initiatief - Verzamelen van technische en bedrijfseconomische kengetallen van de biologische melkveehouderij, 2001-2011

Ekopart verzamelt op eigen initiatief gedurende meerdere jaren de technische en bedrijfseconomische resultaten van biologische melkveebedrijven. Er is een nauwe samenwerking met DLV Rundvee Advies. De gegevens komen uit de fiscale boekhoudrapporten, die de klanten aanleveren. Het resultaat zijn mooie overzichten van de technische en bedrijfseconomische kengetallen. Deze worden ingezet als bedrijfsanalyse voor de individuele deelnemers. Ook levert het groepsoverzichten op voor de studiegroepen. Tenslotte bieden de verzamelde kengetallen goed het inzicht in de jaarlijkse ontwikkeling van de biologische melkveehouderij. Zie ook Ekopart Actueel.