Opdrachtgevers

Provincie Friesland - Project Nationaal Landschap Zuidwest Friesland, 2010-2011.

Ekopart heeft in opdracht van Plattelandsprojecten te Balk, Provincie Friesland zich ingezet om de betrokkenheid van de agrarische ondernemers, binnen het gebied van het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland, te versterken. Dit met het doel bij hun bedrijfsontwikkelingen en management, rekening te houden met de doelstellingen van het Nationaal Landschap. Het is een echt landbouwgebied, met veel weilanden en er zijn veel (melk)veehouderijbedrijven.

Het project is in 2010-2011 in nauwe samenwerking uitgevoerd met de (voormalige) Melkveeacademie en LTO-Projecten Noord. 

Het Eindrapport kunt u downloaden