Opdrachtgevers

A. Harberink, i.s.m. Stichting IJssellandschap - Vestiging van Natuurderij Keizersrande in uiterwaarden van de IJssel, 2011-2012

Annette Harberink is de beoogde boerin bij de nieuw te vestigen boerderij in de uiterwaarden van de IJssel. Ze heeft Ekopart in 2012 benaderd om een bedrijfsplan op te stellen voor het BD-landbouwbedrijf, waarbij een gesloten bedrijfsvoering wordt gehanteerd. Het bedrijf omvat ca 180 ha uiterwaarden met grasland, akkers en natuur. In nauwe samenwerking met Stichting IJssellandschap wordt de vestiging van een boerderij op een terp nabij Deventer voorbereid. De boerderij met dubbeldoel-vee heeft naast de landbouwproductie vooral de functie van het beheren van de natuur, - landschapselementen en ruimte te bieden voor waterberging. De landbouwgronden zijn reeds verworven en in omschakeling gebracht. Verwacht wordt dat in 2012 met de bouw van de boerderij gestart kan worden.  Zie ook Ekopart Actueel