Opdrachtgevers

Initiatief - Groene Gronden, 2010-2012

Groene Gronden is een Ekopart-iniatief dat in nauwe samenwerking met Provincie Noord Holland wordt ontwikkeld om grond beschikbaar te krijgen voor:

  • de ontwikkeling van biologische bedrijven;
  • de extensivering van bedrijven die willen omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering.

Groene Gronden ondersteunde het provinciaal beleid om het biologisch areaal te vergroten en voorziet in de vraag naar meer grond binnen de biol sector.

De website vervult een centrale rol bij de uitvoering van dit initiatief.