Opdrachtgevers

B. Edel, Modelstudie Biologische Vleesveehouderij op Natuurland in Veeweidegebieden, 2011-2012

Op verzoek van en in samenwerking met Bart Edel teSpijkerboor, is modelstudie voor de vleesveehouderij op natuurterreinen in het veenweidegebied van Noord Holland opgesteld. Dit is uitgevoerd in kader van het project Biologisch Ondernemen Noord Holland. Doel van deze studie is om te onderzoeken
op welke wijze een biologische bedrijfsvoering van meerwaarde kan zijn bij het beheer van natuur en landschap door vleesrunderen. Hiervoor is een bedrijfsplan opgesteld, gebaseerd de huidige  omstandigheden en praktijk in het gebied.