Opdrachtgevers

Provincie Noord Holland, Vervolg Project Biologisch Ondernemen, 2012-2015

 Ekopart geeft uitvoering geven aan het project Biologisch Ondernemen-Op Grond van Samenwerking. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met Land en Co te Wageningen en het Centrum voor Landbouw en Milieu te Culemborg. Dit gebeurd in opdracht van Provincie Noord Holland. Doel is om het biologisch areaal in de provincie uit te breiden. Ekopart zal met name actief zijn in de advisering van de (melk)veehouderij.