Opdrachtgevers

Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’.

Coöperatieve Zuivelfabriek ‘Rouveen’ heeft Ekopart verzocht om omschakel-advies te geven aan de leden.

Achteliggend doel is om de leden de kans te bieden om te anticiperen op de marktontwikkeling van biologische kaas.  Er is een voorlichtingbijeenkomst belegd en bij een aantal bedrijven is een individueel advies gegeven.