Opdrachtgevers

Boerderij Buitengewoon- Plan voor melkveebedrijf op Landgoed Tongeren.

Landgoed Tongeren te Epe heeft ca 100 ha landbouwgrond. De bestaande pachters hadden geen opvolgers.  Daarom zijn de eigenaren actief op zoek gegaan naar een nieuwe pachter. Dat zijn Hidde Abels en Nynke Pos geworden. Ekopart heeft voor hen een bedrijfsplan voor de vestiging van Buitengewoon, een nieuw biologisch melkveebedrijf, opgesteld. Dit in combinatie met het aanbieden van dagbesteding, het verzorgen van het beheer van de landschapselementen en aanbieden van recreatieve voorzieningen. Hiervoor moet een compleet nieuw bedrijf worden gebouwd. Deze bouw is inmiddels in volle gang en per 2015 kunnen de eerste koeien worden gemolken. Ook zijn de eerste zorg-klanten op de boerdij en wordt het beheer van het landgoed opgepakt.