Opdrachtgevers

Eko Holland- Actualisatie Kostprijscalculatie Biologische melkproductie.

Eko Holland heeft in 2008 Ekopart verzocht om de kostprijscalculatie voor de biologische melkproductie op te stellen. Ze wilden graag met resente informatie werken. Ekopart heeft daarom, deze kostprijscalculatie is op basis van de technische en bedrijfseconomische resultaten 2012 geactualiseerd en in een rapport aan het bestuur van Eko Holland aangeboden.