Opdrachtgevers

Ruimte voor de Rivieren- Bedrijfsplan

In kader van "Ruimte voor de Rivier, is een toekomstplan gemaakt voor een landbouwbedrijf. Doel hierbij om in de uiterwaarden van de IJssel te kunnen blijven. De huidige bedrijfslocatie zal verdwijnen en in het plan wordt voorgesteld is om deze in het gebied te verplaatsen. Het bedrijf kan dan in de omgeving blijven en een grote stap naar de toekomst zetten. Het bedrijf zal naar een biologische bedrijfsvoering omschakelen. Daarmee wordt nauw aangesloten op de toekomstig gewenste ontwikkeling van natuur en landschap. Hiermee kan de boerderij een belangrijke functie vervullen bij de uitvoering van dit beheer. Door aan recreanten, die het gebied bezoeken, voorzieningen aan te bieden zal de aantrekkelijkheid en betrokkenheid van en voor burgers versterkt worden.