Opdrachtgevers

Bonte Ko Holstein te Zweden- Bedrijfsplan

Fam. Hogendoorn zijn al weer enkele jaren geleden naar Zweden geëmigreerd. Ze hebben daar een melkveebedrijf met ruim 200 ha land- en natuurgrond. Ze melken daar ongeveer 230 koeien, het jongvee wordt op een ander bedrijf opgefokt. De huidige huisvesting van de melkveestapel laat te wensen over en vraagt veel arbeid. Er is door Ekopart een bedrijfsplan gemaakt voor een nieuw te bouwen stal.