Opdrachtgevers

Informatieboerderij Zorgvrij, Recreatieschap Spaarnewoude

De Informatieboerderij Zorgvrij ontvangt op jaarbasis meer dan 200.000 bezoekers. Naast de melkveehouderij , vervuld ze heel veel recreatieve/educatieve taken en verhuurt terreinen voor evenementen. In het toekomstplan is de exploitatie middels de voorgenomen omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering doorgerekend. Heel veel aandacth hierbij gaat uit naar een optimale combinatie van de diverse bedrijfstakken en functies. Doel hierbij is een zo rendabel mogelijk bedrijfsvoering.