Opdrachtgevers

Jersey melkveebedrijf Gouden Boaiem, Woudsend

Opstellen van een Toekomstplan voor een nieuwe te vestigen biologisch melkveebedrijf op het eiland Gouden Boaiem, net ten noorden vanj Woudsend te Friesland. Aanleiding hiervoor is dat Staatsbosbeheer het natuur- en landschapsbeheer van het eiland wilt uitvoeren op basis van een biologische bedrijfsvoering. Hiertoe is een 10-jarig ontwikkelingsplan opgesteld. Hiervoor wordt het eiland van ca 160 ha in erfpacht gegeven voor de vestiging van een nieuw bedrijf, dat geleidelijk wordt opgebouwd naar ca 140 stuks Jersey-melkvee.  Het melkveebedrijf zal de door Staatsbosbeheer (SBB) gewenste natuurdoelstellingen voor de langere termijnrealiseren en handhaven, in combinatie met een goed economisch bedrijfsrendement.