Opdrachtgevers

Groninger Landschap - Beheerboerderij Reitdiep

Het Groninger Landschap, heeft opdracht gegeven om een bedrijfsplan op te stellen om te onderzoeken of de exploitatie van een biologisch vleesveebedrijf, in het Reitdiepgebied financieel haalbaar is. Aanleiding hiervoor is de wens om in de toekomst het beheer van dit gebied op basis van agrarisch medegebruik, op een verantwoorde en duurzame wijze te realiseren.