Opdrachtgevers

Vogelbescherming- Polderpracht Terschelling

Met subsidie kan 40 procent van de Terschellinger polder natuurpolder worden. Er wordt een rijke natuur gecreëerd om de polder aantrekkelijk te maken voor weidevogels. Ekopart geedt ondersteuning aan agrarische ondernemers met de ontwikkeling van hun bedrijfsvoering, waar op actieve wijze, het huidige en toekomstige beheer t.b.v de weidevogels veilig gesteld kan worden. Dat kan op basis van het verschaffen van informatie, het opstellen van toekomstplannen en het zoeken naar innovatieve ontwikkelingen, die een bijdrage leveren aan behoud en ontwikkeling van de weidevogel populatie op Terschelling.

- Het opstellen van een Toekomstplan voor de omschakeling van een huidig gangbaar melkveebedrijf, naar een biologische bedrijfsvoering.

- Het opstellen van een Toekomstplan voor de ontwikkeling van een biologisch melkschapenbedrijf.