Opdrachtgevers

De Witte Motor Texel- Bedrijfsverplaatsing

Vanuit het project De Witte Motor voor Texel, van het Waddenfonds het mogelijk gemaakt om een bedrijfsplan op te stellen voor de verplaatsing van en de omschakeling van een gangbaar melkveebedrijf naar een biologische bedrijfsvoering. Aanleiding hiervoor is dat in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten het huidige bedrijf wordt beëindigen  t.b.v. de ontwikkeling van natuur. Het bedrijf wordt in de gelegenheid gesteld zich op een nieuwe locatie te vestigen. Omschakeling is mogleijk omdat thans biologische melk vanaf Texel naar het vaste land wordt vervoerd.