Opdrachtgevers

Goois Natuurreservaat te Hilversum, Biologische verkenning

Het GNR zoekt naar verdienmodellen om teruglopende vergoedingen voor onderhoud en beheer van natuurgebieden voor de toekomst te kunnenondervangen. Er is een verkenning gemaakt om deze gebieden aan te melden voor biologisch beheer. Hiervoor zijn de huidige en toekomstig te verwachten de kosten en batenvan een biologische veebeheer op de natuurgronden in beeld gebracht
Een van de opties, de ontwikkeling van eigen verkoop van vee/vlees is hierbij meegenomen.