Opdrachtgevers

Omschakelplan voor intensief melkveebedrijf te Flevoland

Een melkveebedrijf met 200 melkkoeien op ca 60 ha land omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Dat is de wens van de Familie Dielissen te Flevoland. Op basis van een nauwe samenwerking met biologische akkerbouwers biedt dit echter voldoende technisch- en bedrijfseconomisch perspectief, zo blijkt uit het opgestelde bedrijfsplan. Er wordt met de samenwerking ca 70 ha voedergewas aan het bedrijf toegevoegd, het mestoverschot gaat retour en de melkproductie per koe gaat van 8.500 naar 7.500 kg melk.