Opdrachtgevers

Samenwerking Natuurmonumenten en Limouinbedrijf

Er is een uitgebreide verkenning gemaakt naar de technische en bedrijfseconomische haalbaarheid van een nauwe samenwerking tussen Natuurmonumenten en Limousinbedrijf de Meierei van Hendrik Kreuger. De beoogde samenwerking bestaat uit het beweiden van de natuurgraslanden in het natuurgebied Vuntus nabij Loosdrecht. Dit met het doel natuur- en landschap te behouden, dan wel te ontwikkelen. Tevens kunnen de percelen waar noodzakelijk worden gemaaid voor wintervoer of strooisel. Ook wordt verkend of de Meierij het beheer van de overige landschapselementen voor zijn rekening kan nemen; sloten-oevers, bosjes-singels en ook de paden. Dit moet een win-win voor beide partners opleveren. Voor Natuurmonumten wordt het beheer voor langere tijd op juiste wijze en betaalbaar uitgevoerd. Voor de Meierij biedt het perspectief het bedrijf te ontwikkelen voor de toekomst.