Opdrachtgevers

Louis Bolk Instituut- Verkenning Biologische melkveehouderij op Schiermonnikoog

Op Schiermonnikoog zijn nog 7 volwaardige melkveebedrijven gevestigd. Deze bedrijven zijn voor wat betreft hun ontwikkeling sterk beperkt, omdat de beteelbare ruimte op het eiland reeds volop is benut. De groei van de bedrijven is dan ook alleen mogelijk door veevoer vanaf de vaste wasl aan te voeren en daar waar mestoverschotten dreigen, moet dit ook over het water afgevoerd worden. Dit is erg kostbaar en inefficiënt De grenzen aan de groei zijn voor deze bedrijven dan ook bijna bereikt. Een ontwikkeling naar de toekomst wordt dan ook zeer ingrijpend.

 

In kader van het behoud en ontwikkeling van Biodiversiteit is een eerste verkenning naar de mogelijkheden voor een biologische bedrijfsvoering
gemaakt. Deze verkenning is niet bedoeld als advies aan betrokken melkveehouders om al dan niet
om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Hiervoor is deze verkenning te globaal en algemeen. Wel biedt het inzicht voor de betrokkenmelkveehouders of er perspectief is om deze verkenning een verdere verdieping te geven. Dit kan leiden tot een individueel advies om al dan niet om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering.

 

Uit de verkenning bleek dat er voor een aantal bedrijven er met een sterke afbouw van productiviteit  en bij een biologische productie, er toch een min of meer vergelijkbaar bedrijfsresultaat gerealiseerd kon worden. Dit is een verrassend resultaat, omdat de bedrijven behoorlijk intensief zijn er de productie bijna gehalveerd moest worden.