Opdrachtgevers

Agrifirm en Farmel- Bijeenkomsten Omschakeling Biologische Melkveehouderij

In september heeft Farmel te Emmeloord een bijeenkomst georganiseerd voor haar leveranciers van melk. De bijeenkomst was met ca 55 personen drukbezocht.

In november en december heeft Agrifirm voor haar afnemers enkele bijeenkomsten omschakeling biologische melkveehouderij georganiseerd. Totaal zijn hier ruim 100 bezoekers op af gekomen.

Voor beide bedrijven heeft Ekopart op deze bijeenkomsten een inleiding verzorgt over de perspectieven voor omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Er is een beeld gegeven van de technische en bedrijfseconomische perspectieven, de kansen en aandachtspunten bij omschakeling en de omschakelstrategiën. Ook zijn veel vragen uit de zaal beantwoord

Uit beide bijeenkomsten bleek de belangstelling voor omschakeling behoorlijk groot en soms zelfs zeer concreet.