Opdrachtgevers

Intensieve Melkveehouders in Flevoland

Een nauwe samenwerking met derde partijen, als strategie van omschakeling. Voor 4 relatief intensieve melkveebedrijven in Flevoland heeft Ekopart een bedrijfsplan opgesteld, om de economische perspectieven van omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering in beeld te brengen. Deze plannen zijn onafhankelijk van elkaar opgesteld in 2015 en 2016. Bij 3 bedrijven betreft het een samenwerking met biologische akkerbouwbedrijven in de polder. Hierbij wordt grond uitgewisseld op basis van 1 ha grasland van de melkveehouder voor 2 ha bouwland (waar voedergewassen worden geteeld) van de akkerbouwer. Op deze wijze wordt het melkveebedrijf geëxtensiveeerd. Verder wordt mest tegen voer en strooisel uitgewiusseld. Bij 1 bedrijf betreft het een samenwerking met een natuurorganiatie, waarbij de melkveehouder extra natuurgrond verkrijgt. Hierbij wordt het natuurbeheer uitgevoerd door het melkveebedrijf.