Opdrachtgevers

Samenwerking op Terschelling

Ekopart heeft op verzoek van de betrokken ondernemers een actieve rol gespeeld bij de tot standkoming van een samenwerkingsverband tussen een tweetal bedrijven op Terschelling. Het betrof beide omschakelende melkveebedrijven. Alle melkvee is gesitueerd op een bedrijf en het andere bedrijf zorgt voor de opfok van het jongvee. Het te winnen veevoer en de beschikbare mest wordt daar waar nodig, onderling gebruikt. Ook met betrekking tot de uitwisseling van arbeid zijn afspraken gemaakt.