Opdrachtgevers

Melkveehouders - 45 Omschakel- adviezen melkveehouderij

In de periode februari tot en met mei zijn heel veel advies-aanvragen binnengekomen voor de omschakeling biologische melkveehouderij. Totaal zijn 45 bedrijven in 2016 geadviseerd. Deze bedrijven zijn bezocht en er is advies gegeven in de vorm van technisch-strategisch advies tot en met complete bedrijfsplannen. De bedrijven lagen in Groningen (7), Friesland (26), Noord Holland (14) en overige provinciën. Ruim de helft van deze bedrijven zijn dit jaar daadwerkelijk in omschakeling gegaan. Een deel orienteerd zich nog of wacht op het goede moment van omschakeling. Ook hebben een aantal bedrijven besloten af te zien vna omschakeling.