Opdrachtgevers

Vogelbescherming Nederland- Bedrijfseconomische verkenning voor verdienmodel van natuur- inclusieve melkveehouderij

Vogelbescherming Nederland heeft Ekopart begin 2017 benaderd met het verzoek om een eerste aanzet te geven voor een bedrijfseconomische verkenning ten behoeve van een verdienmodel voor natuur-inclusieve melkveehouderij. Deze is opgesteld aan de hand van de boekhoudresultaten 2015, van een 8-tal door de Vogelbescherming aangeleverde melkveebedrijven. Met de uitkomsten van deze verkenning wordt een onderbouwing gegeven van de adviezen voor natuur-inclusief boeren op de website: boer-en-vogels.nl.  Ook gebruikt de Vogelbescherming deze verkenning intern, om hun kennis te ontwikkelen en hun beleid vorm te geven.