Opdrachtgevers

Vogelbescherming Nederland-Polderpracht Terschelling

Verkenning bio-certificering slachtplaats

Ekopart begeleid de huidige slager op Terschelling, bij het verkennen van de certificering voor biologisch vee, van zijn slachtplaats. Deze slachtplaats is goed ingericht voor rundvee en schapen. De aanleiding hiervoor is, dat bleek dat vrijwel alle dieren op Terschelling worden gekocht en geslacht, Ze zijn vrijwel alle afkomstig van biologische , dan wel in omschakeling zijnde veebedrijven. Door de slachtplaats te certificeren biedt het meer zekerheid en bestaansrecht voor de toekomst, zo is de gedachte. Zowel voor de slachtplaats als voor de veebedrijven op het eiland Het vlees kan daarmee ook in de eigen boerderijwinkels als biologisch vlees worden aangeboden.

 

Natuur-inclusieve landbouw, 3 Bedrijfsplannen

Op Terschelling wordt de landbouw in nauwe samenhang met weidevogelbeheer uitgeoefend. Door de Vogelbescherming wordt verwacht dat, indien er geen actieve maatregelen/voorstellen wordt gemaakt, de toekomstige economische ontwikkelingen op de bedrijven, mogelijk ten koste kunnen gaan van de weidevogels. Daarom heeft de Vogelbescherming aan 3 veebedrijven aangeboden om een toekomstplan op te stellen, waar meer inhoud gegeven wordt aan natuur-inclusief beheer. Doelstelling is een toekomstige bedrijfsontwikkeling te maken waarbij, zowel het bedrijfsrendement, als de ruimte voor weidevogels geborgd kan worden. Ekopart stelt deze plannen in nauw overleg met de bedrijven op.

Voor meer informatie over Polderpracht Terschelling