Opdrachtgevers

Faunafonds, berekening droge stof-prijs voor biologische gewassen

Het Faunafonds heeft begin 2016 aan Ekopart, de opdracht verleend om een voorstel te maken voor een nieuw basis-berekening voor de uitbetaling van de droge stof prijs van biologische veevoeders. Dit voorstel is in nauwe overleg met Natuurweide en Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF) opgesteld. Nauw betrokken waren ook 3 belangrijke fouragebedrijven voor biologische veevoer: Agrifirm, For Farmers (Reudink) en de Heus (van Gorp). Op basis van dit uitgewerkte voorstel: wordt sinds voorjaar 2016 de uitbetaling van faunaschade (van bijvoorbeeld ganzeschade) aan biologische bedrijven, uitbetaald