Opdrachtgevers

Van Hall-Larenstein te Leeuwarden- Introductie biologische melkveehouderij

Op verzoek van de HBO opleiding van Hall-Larenstein, is Ekopart aanwezig geweest bij een introductiebijeenkomst Biologische melkveehouderij voor docenten. Deze dag bestond uit een 2-tal excursie’s aan biologische melkveebedrijven te Drenthe. Gedurende deze bijeenkomst is leiding gegeven aan de uitwisseling van praktische kennis. Later in het avondprogramma konden de ca 20 docenten vragen stellen over al hetgeen te maken heeft met de biologische landbouw.