Opdrachtgevers

Gouden Boaiem

Advies voor Fam. Bokma om in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, een natuurbedrijf te ontwikkelen op het eiland de Gouden Boaiem, nabij Heeg. Bedrijfsopzet omcat ca 150 ha natuurland ten behoeve van weidevogelbeheer. Bedrijfsopzet is een gesloten biologisch bedrijf met ca 130 Jersey-melkkoeien