Opdrachtgevers

Commonland- planvorming Natuurbedrijf t.b.v botanisch beheer

Voorbereiding en uitvoering van planvorming voor een 2-tal melkveebedrijven in het Vechtplassengebied, Doel is om hun bedrijf om te vormen tot Natuurbedrijf.

Uitgangspunt hierbij is om met het bedrijf de natuurgebieden om en rond het bedrijf verantwoord te beheren  en te ontwikkelen op basis van een rendabele bedrijfsvoering. Natuurdoelstelling is voornamelijk botanisch.

De opdracht wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten. Opdracht wordt uitgevoerd voor Commonland