Opdrachtgevers

Het Burt-collectief

Het Burt-collectief

Een groep veehouders in de omgeving van Grou, voeren thans het praktische beheer uit van de natuurpercelen op het eiland de Burt. Ze pachten deze natuurgrond, waarop een weidevogeldoelstelling ligt, jaarlijks van It Fryske Gea.  Ze hebben behoefte meerjarige afspraak met It Fryske Gea om het beheer voor de toekomst te borgen op