Opdrachtgevers

Stichting Urtica-de Vijfsprong

Stichting Urtica-de Vijfsprong

In opdracht van Stichting Urtica- de Vijfsprong is een toekomstplan opgesteld voor de zorgboerderij e Vijfsprong.

De Vijfsprong bestaat meerdere bedrijfstakken, die in meer of minder mate van elkaar afhankelijk zijn.

  • Een gemengd BD-melkvee-akkerbouwbedrijf
  • Een zuivel-en kaasbereiding
  • Winkel
  • Tuinbouwbedrijf

Binnen alle bedrijfstakken wordt ruimte geboden voor de dagbesteding, dan wel ontwikkeling van de zorgcliënten van Stichting Urtica.

Doel van het opstellen van het toekomstplan was  om intern meer inzichten te krijgen in de technische- en bedrijfseconomische perspectieven van deze onderneming in relatie met de onderlinge samenwerking van de bedrijfstakken en het verzorgen van de dagbestedings-activiteiten.