Opdrachtgevers

Staatsbosbeheer Friesland

Staatsbosbeheer Friesland

In opdracht van Staatbosbeheer zijn een aantal activiteiten verricht om de praktische kennis en ervaring voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Hiertoe zijn 2-tal inleidingen verzorgt waarin de bedrijfseconomische perspectieven in relatie tot het ontwikkelen van bedrijfsvoering met meer ruimte voor biodiversiteit en of marktperspectieven in beeld gebracht werd. Daarnaast zijn de technische – en bedrijfseconomische bedrijfsresultaten van een 2-tal biologische bedrijven in beeld gebracht. Deze resultaten vormden de leidraad in het gevoerde gesprek met de beide agrarische ondernemers en Staatsbosbeheer.