Opdrachtgevers

Provincie Noord Holland. Natuurbedrijf in Loosdrecht

Provincie Noord Holland. Pilot ontwikkeling van een natuurbedrijf in Loosdrecht

Na de voorbereidende initiatieven van Commonland (thans Wei-land), heeft Ekopart eind 2018 een start gemaakt om in opdracht van provincie Noord Holland, ineen pilot een technisch- en bedrijfseconomische verkenning op te stellen om een huidig gangbaar melkveebedrijf om te vormen naar een Natuurbedrijf.

Binnen deze pilot wordt samen met de ondernemer, natuurmonumenten en de provincie nagegaan welke kansen en mogelijkheden een nauwe samenwerking voor de toekomst kan opleveren. De inzet is om op basis van agrarische medegebruik de natuurgebieden te gaan beheren. Maar waarbij zowel de natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden, als een bedrijfseconomisch perspectief voor het bedrijf mogelijk is. Deze pilot  moet ook een voorbeeld vormen voor het verdere gebiedsproces, waarbij naar mogelijk maatwerkoplossingen gezocht wordt m.b.t. de invulling van natuurambities.