Opdrachtgevers

Provincie Noord Holland- Harger- en Pettemerpolder

Provincie Noord Holland. Grote natuurstap in de Harger- en Pettemerpolder afgerond

In december 2018 werd een kavelruilovereenkomst door 7 agrarische grondeigenaren en Natuurmonumenten ondertekent, waardoor er ruimte ontstaat voor 50 hectare nieuwe natuur in de Harger- en Pettemerpolder. Ekopart was de afgelopen 2,5 jaar, op verzoek van Provincie Noord Holland, hierbij actief betrokken om de betrokken agrarische bedrijven te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.

Hiermee bereikt de provincie Noord-Holland een belangrijk doel voor de ontwikkeling van meer nieuwe natuur dat bijdraagt aan het Natuurnetwerk Nederland in de provincie. De grondeigenaren in de polder kwamen met de hulp van ingenieursbureau Sweco en Stivas (Stichting ter verbetering van de agrarische structuur) tot een nieuwe indeling van kavels. Ook zijn afspraken gemaakt op het gebied van meerjarig gebruik van gronden van Natuurmonumenten. Zo kunnen pachters meerjarige overeenkomsten afsluiten in plaats van jaarlijkse.

meer lezen: HPP-Noord Holland

HPP overeenkomst