Opdrachtgevers

PUM-Vietnam- Boa Nam Company

Voor Pum is in november 2018 een bezoek gebracht aan Boa Nam Company, een handelsbedrijf voor landbouwproducten in Zuid-Vietnam. Voor het bedrijf zijn het landbouwbedrijf en de verwerkingsbedrijven in de provincie Dak Lak bezocht. Doel was om advies te geven om het bedrijf om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Dit om het bedrijf teelttechnisch te verduurzamen en een voorbeeld te zijn voor de collega-bedrijven in de omgeving. Er is een omschakelplan vo rhet bedrijf gemaakt, met een economisch businessplan.