Opdrachtgevers

Landgoed Twickel: Biologisch als Natuurinclusieve aanpak

Het grootste landgoed van Nederland, met de hoofdvestiging gesitueerd in Twente, biedt ruimte voor ca 50 boerderijen.  Ekopart heeft voor drie van de pachtboerderijen en omschakelplan gemaakt. Na analyse van de huidige bedrijfsvoering; bedrijfsstructuur en management is een plan voor de toekomst gemaakt. De bedrijven zullen dan wel extensiever moeten worden dan nu het geval. Voor alle drie bedrijven is het bedrijfseconomisch perspectief voor de toekomst doorgerekend.  Binnen die hierbij gehanteerde uitgangspunten biedt de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering financieel voldoende perspectief voor de toekomst.