Opdrachtgevers

PUM-Vietnam, Bac Kan Vocational Training College

Op de van orgine technische school wordt een agrarische opleiding ontwikkelt. Dit in combinatie met Agroforestry, met een sterke en duuzame componenten. Pum is gevbraagd uitvoering te geven aan de training van leerkrachten.  Dit gaat om 8 missies. Voor een missie ben ik uitgenodigt. Het betrof een training voor het opstelen van een businessplan voor klein en diverse agrarische bedrijven. Dat was een prachtige opdracht. Leerkrachten vormden met een groentekweker of kippenhouder en team. De team kregen opdracht m onder begeleiding zelf een businessplan te maken voor het landbouwbedrijf. Dit gaf een sterke motivatie en betrokkenheid van de deelnemers en bespaarde veel vertaalwerk. Het was zeer praktisch programma, met veel excusies naar bedrijven, en ruim tijd om zelf het plan te kunnen maken. Ook  had ik een eigen begroting-format voor hun beschikbaar gesteld. Na afloop van de training had 75% van de bedrijven hun eigen bedrijfsplan, inclusief hun toekomstige wensen en investeringen20190819 170324 kl