Opdrachtgevers

Biologische melkprijs en markt- update 2018

Ekopart volgt al enkele jaren de prijsontwikkeling van de biologische melk in Nederland. Dit jaar 2018, is goed begonnen en de Bio-melkprijs lijkt zich, ondanks de druk op de prijs van deze zomer, redelijk goed te kunnen handhaven. Uitzondering vormde de maand augustus, maar de prijs in september herstelde al snel. De prijs ligt thans ca 2 ct lager als in 2017, maar is vergelijkbaar met 2015 en 2016.

5 Garantieprijs jaar

De gemiddelde Bio-garantieprijs voldoet met 47,6 ct. ruimschoots aan de verwachting van begin dit jaar. Door de droge zomer is de melkaanvoer lager dan vooraf was ingeschat. Verwacht mag worden dat de prijs de komende maanden toeneemt. Het prijsverschil met gangbaar is in september ongeveer 10 ct. en gemiddeld over 2018 is dit 12,5 ct.

 3 Bio GB gemiddelde prijs 9 18

 De gemiddelde reguliere melkprijs kwam in 2017 uit op bijna 38 ct en dat lag bijna 10ct. boven 2016. In januari 2018 viel de prijs sterk terug, maar lijkt zich nu te stabiliseren op 35-36 ct ct.

 De gemiddelde biologische melk laat over de laatste 5 jaar een stabiele prijsvorming zien van rond de 48 ct, maar moest deze zomer hierop toch wat toegeven. Dit lijkt een gevolg van het grote aantal omschakelaars van 2016, die dit jaar volop zijn gaan leveren.

1 GB Bio melkprijs 9 18

Let wel: dit betreft de garantieprijs, waar voor de uitbetalingsprijs nog ca. 1-1,5 ct. bijgekomen kan zijn. 

De Bio-toeslag is het verschil in Garantie-melkprijs tussen de biologische en de reguliere melk. Deze maakte sinds najaar 2014 een spectaculaire groei door, met een top in 2016 met gemiddeld ca. 18 ct. Dit illustreerde een relatief stabiele markt voor de biologische melk en de lage wereldmarktprijzen voor de reguliere melk. In de loop van 2017 is het verschil tussen gangbaar en biologische, mede door de goede gangbare prijs van  weer enigszins genormaliseerd. Maar het gemiddelde prijsverschil is in 2017 toch nog uitgekomen op ruim 12 ct.  Dit komt vooral doordat de Bio-prijs zich deze zomer spectaculair heeft hersteld. Het prijsverschil in 2018 lijkt thans gemiddeld op ca 12 ct uit te kunnen komen.

4 Bio toeslag 9 18

Mede op basis van de stabiele ontwikkeling van de biologische melkprijs, hebben de banken hun beleid m.b.t de Bio-toeslag in het begin van de zomer verruimd. Ze rekenen thans met 47 ct voor een gemiddelde Bio melkprijs, hetgeen overeenkomt met de huidge garantieprijs.