Opdrachtgevers

Biologische melkprijs en markt- update 2018

Ekopart volgt al enkele jaren de prijsontwikkeling van de biologische melk in Nederland. Gemiddeld is de Bio-garantieprijs over 2017 boven bijna op 50 ct gekomen. Na een relatief matige start kan 2017 dan ook worden bijgeschreven als een goed jaar. Dit jaar is goed begonnen en lijkt de Bio-melkprijs zich, ondanks de druk op de prijs deze zomer, redelijk goed te kunnen handhaven.

1 GB Bio melkprijs 6 18

 

 Deze reguliere melkprijs heeft in 2017 weer een snel en goed herstel laten zien. De gemiddelde melkprijs is in 2017 uitgekomen op bijna 38 ct en dat ligt bijna 10ct. boven 2016. In januari 2018 viel de prijs sterk terug, maar lijkt zich nu te stabiliseren op 34-35 ct.

3 Bio GB gemiddelde prijs 6 18

 De gemiddelde biologische melk laat over de laatste 5 jaar een stabiele prijsvorming zien van rond de 48 ct.

Let wel: dit betreft de garantieprijs, waar voor de uitbetalingsprijs nog ca. 1-1,5 ct. bijgekomen kan zijn. 

 De Bio-toeslag is het verschil in Garantie-melkprijs tussen de biologische en de reguliere melk. Deze maakte sinds najaar 2014 een spectaculaire groei door, met een top in 2016 met gemiddeld ca. 18 ct. Dit illustreerde een relatief stabiele markt voor de biologische melk en de lage wereldmarktprijzen voor de reguliere melk. In de loop van 2017 is het verschil tussen gangbaar en biologische, mede door de goede gangbare prijs van  weer enigszins genormaliseerd. Maar het gemiddelde prijsverschil is in 2017 toch nog uitgekomen op ruim 12 ct.  Dit komt vooral doordat de Bio-prijs zich deze zomer spectaculair heeft hersteld.

4 Bio toeslag 6 18

Voor de Bio-melkprijs lijkt de invloed van de vele omschakelaars in 2016, die nu op de markt gekomen zijn, is tot nu toe beperkt gebleven. Hoewel de prijs deze zomer nu op 46 uitkomt, lijkt de verwachte druk op de melkprijs tot nu toe erg mee te vallen.  De grote groep omschakelaars van 2016 kwamen vanaf oktober '17 op de Biomarkt. Het lijkt er sterk op dat de markt dit ruime aanbod goed heeft kunnen opvangen. De prognose  de gemiddele Bioprijs in 2018 wat zal achterblijven bij 2017, blijft echter gehandhaafd. In 2017 was er blijvende interesse voor omschakeling. Deze is in 2018 weer genormaliseerd.

Mede op basis van de stabiele ontwikkeling van de biologische melkprijs, lijkt het erop dat de banken hun beleid m.b.t. de Bio-toeslag zullen gaan verruimen.