Opdrachtgevers

Biologisch beheer heeft ook voorkeurpositie bij Grondpacht provincie Noord Holland

 

Wie in 2018 grond van de provincie wil pachten kan dat tot uiterlijk 30 juni laten weten. Biologisch beheer heeft een voorkeurpositie. U kunt dit kenbaar maken op www.noord-holland.nl/verpachtingen.

 

De provincie heeft in Noord-Holland ongeveer 1700 ha agrarische grond in eigendom. Totdat de gronden een eigen bestemming krijgen daarvoor gebruikt worden, kunnen agrarische bedrijven de grond voor maximaal vier jaar pachten. De provincie Noord-Holland wil met deze te verpachten gronden bijdragen aan biodiversiteit, waterkwaliteit, duurzame landbouw en natuurwaarden. Daarom geeft ze de voorkeur aan agrariërs die in het bezit zijn van een certificaat, zoals bijvoorbeeld

  • Biologisch (EKO keurmerk),
  • Milieukeur,
  • Natuurboer uit de Buurt,
  • Veldleeuwerik,
  • Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) en
  • Duurzame Zuivelketen (DZK).

Daarom stelt zij voorwaarden aan de agrariërs die de gronden willen pachten.

  • Zo geldt er een mest- en spuitvrije zone langs schouwsloten,
  • moet bouwland omzoomd worden door een bloemrijk kruidenmengsel
  • en mag er in natuur- en weidevogelkerngebieden pas na 15 juni gemaaid worden.

Daarnaast kunnen aanvullende voorwaarden voor beheer worden gesteld. Daar staat dan wel, ter compensatie een pachtreductie tegenover. Klik hier voor meer informatie over de aanvullende voorwaarden