Opdrachtgevers

Bodembeoordeling Noord Holland - eerste ervaringen

In oktober 2017 is gestart met een intensieve training bodemcoaching in Noord Holland. Deze werd verzorgt door Coen ter Berg en was zeer praktisch van aard. In mei van dit jaar is het Landbouwportaal Noord Holland gestart en konden de landbouwbedrijven zich voor duurzaam bodembeheer, aanmelden voor een bodembeoordeling (de bodem APK).  Inmiddels hebben ca 100 bedrijven zich hiervoor ingeschreven. Het meerendeel boven het IJ.  De teller van Ekopart staat inmiddeels op 13 beoordelingen.

foto FdeW klein

Ondanks de erg droge zomerperiode was er genoeg te zien.

Er ontstaat inmiddels een goed beeld van de bodemsituatie onder de Noord Hollandse graslanden.  Vertrapping in november 2016 en begin april van dit jaar zijn sporen achter. Belangrijkste zorgenpunt lijkt echter de bodemverdichting in de de bodem op ca 15-25 cm. te zijn. Meestal wordt dit veroorzaakt door de mechanisatie. De intensief gebruik van percelen in combinatie met natte omstandigheden, gebruik van met zware machines, en te hoge bandendruk, zijn hier debet aan. Algemeen lijken veel bedrijven gevoelig voor dit probleem. Ongeveer 30% wil investeren in brede banden. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit zinvol is maar alleen in combinatie met een lage bandendruk.

De bezochte biologische bedrijven scoren met de bodemkwaliteit over het algemeen vrij goed tot goed. Hoewel ook zij niet in alle gevallen vrij zijn van verdichting. Wel zag ik bij de bio-bedrijven die ik bezocht , over het algemeen een goede beworteling naar de ondergrond en ruime aanwijzingen voor de aanwezigheid van wormen. Dat is niet zo gek met een relatief extensief beheer en nadruk op organische bemesting. 

De veehouders zijn over het algemeen positief over de coaching, Normaal wordt er geen profielkuil gegraven en weet men op welke kenmerken men moet letten.