Opdrachtgevers

Gouden Boaiem, koeien in de nieuwe stal

Rond de kerst 2019 zijn de koeien van de familie Bokma overgebracht naar hun nieuwe verblijf. Sinds 2014 is er naar toe gewerkt om de natuur op het eiland te beheren in samenhang met een biologisch melkveebedrijf. De nadruk ligt hierbij op de weidevogels. Hiervoor is met Staatsbosbeheer een erfpachtcontract afgesloten. Toch duurde het nog tot de zomer 2019, voordat werkelijk met de bouw begonnen kon worden. Het is een roundhouse geworden, die goed opgaat in het fraaie landschap. In deze ronde stal is een potstal beschikbaar voor ca 120 koeien. Ze hebben het er ondanks het sombere weer al goed naar hun zin.

 20200115 143356 l