Opdrachtgevers

Ekopart, Bio-advies via video-bellen

Ten gevolge van de corona-maatregelen zijn sinds half maart alle bedrijfsbezoeken en studiegroep-bijeenkomsten van Ekopart gestopt. Daarmee is echter geen einde gekomen aan de advisering aan biologische bedrijven en bedrijven die behoefte hebben aan omschakelingsadvies. Na een maand vanuit huis werken, blijkt dat video-bellen: “met beeld en geluid”, een goed alternatief is voor een gesprek aan de keukentafel.

kees videobellen 5a 2mp

Het is merkbaar dat iedereen hier aan gewend raakt. Verwacht wordt dat deze methode de komende periode veel ingezet zal blijven worden.

Hierdoor kon de geplande adviseringen toch plaatsvinden. Dat is prettig omdat juist dit voorjaar er veel behoefte aan is.

Omschakeling. Traditioneel is dit de periode waarin veel bedrijven zich voor de omschakeling bij Skal willen aanmelden. Voorafgaand krijgen bedrijven praktisch advies over de technische kansen en aandachtpunten bij de omschakeling. Waar nodig wordt een economische verkenning gemaakt om de omschakeling verantwoord te laten verlopen.

Bio-bedrijven. Ook voor veel Bio-bedrijven is het een bijzondere start van het voorjaar. Na een droge zomer was de ruwvoervoorraad sterk geslonken. Hoe sneller het vee de weide in kon hoe beter. Terwijl er na de zeer natte herfst en winter, er veel vragen bleken te zijn over het moment van uitrijden van de mest. De bodem was nog zeer nat en op veel percelen stond nog een behoorlijke snede gras stond. Ten slotte bleken op veel plaatsen in Groningen Friesland de muizen behoorlijk te hebben huisgehouden.

Studiegroepen. De bijeenkomsten voor de studiegroepen zijn voorlopig “on hold “gezet. Dat geldt ook voor de omschakelcursus. Hiermee is het regelmatig contact met ca. 55 bedrijven, enorm beperkt. Getracht wordt om daar waar nodig ook met de deelnemers via telefoon of videobellen contact te houden. Ook gaat Ekopart experimenteren om in kleine groepjes van 4-5 Bio-boeren met elkaar te overleggen over gemeenschappelijke onderwerpen.

Meer info: Ekopart: 06-26518701